Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / λέου Ρουμανίας

TRY

Εξέλιξη RON / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε λέου Ρουμανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 λίρες Τουρκίας = 2 582.90576 λέου Ρουμανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε λέου Ρουμανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 λίρες Τουρκίας = 263.66542 λέου Ρουμανίας