ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.6493 1.6551 วัน -0.1%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.6353 1.6551 สัปดาห์ 0.28%
ช่วงรายเดือน 1.6353 1.6559 เดือน 0.15%
ช่วงประจำปี 1.5974 1.9803 ปี 3.35%
1.6514 -0.0016 -0.1%
  เข้าสู่ระบบ