ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.6153 1.6196 วัน 0.22%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.6102 1.6235 สัปดาห์ 0.38%
ช่วงรายเดือน 1.591 1.6235 เดือน 0.35%
ช่วงประจำปี 1.5253 1.6437 ปี 1.99%
1.6195 0.0035 0.22%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ