ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.4482 1.4685 วัน 1.34%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.4399 1.4685 สัปดาห์ 1.92%
ช่วงรายเดือน 1.4395 1.4807 เดือน 0.34%
ช่วงประจำปี 1.4321 1.6226 ปี -6.18%
1.4682 0.0194 1.34%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ