ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

1.6171 0.0023 0.14%
ข้อมูล
การเปิด 1.6148
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.6114 1.6235
ช่วงรายสัปดาห์ 1.6095 1.6299
ช่วงประจำปี 1.5685 1.6787
สัปดาห์ 0.03%
เดือน -0.75%
ปี -0.55%