ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.5503 1.5548 วัน 0.2%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.541 1.5619 สัปดาห์ -0.8%
ช่วงรายเดือน 1.541 1.5619 เดือน -0.8%
ช่วงประจำปี 1.5253 1.603 ปี -2.11%
1.5544 0.0031 0.2%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ