ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.5605 1.5644 วัน 0.14%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.542 1.5644 สัปดาห์ 0.88%
ช่วงรายเดือน 1.542 1.5644 เดือน 0.42%
ช่วงประจำปี 1.5253 1.603 ปี -1.5%
1.5642 0.0022 0.14%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ