ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.6198 1.631 วัน -0.11%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.6143 1.6315 สัปดาห์ 0.16%
ช่วงรายเดือน 1.567 1.6315 เดือน 3.21%
ช่วงประจำปี 1.5257 1.6315 ปี 3.3%
1.622 -0.0017 -0.11%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ