ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.6146 1.6205 วัน 0.05%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.6146 1.6205 สัปดาห์ 0.05%
ช่วงรายเดือน 1.6123 1.6641 เดือน -2.26%
ช่วงประจำปี 1.5974 1.9803 ปี 1.38%
1.62 0.0009 0.05%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ