ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

1.5785 0.0062 0.4%
ข้อมูล
การเปิด 1.5732
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.5724 1.5788
ช่วงรายสัปดาห์ 1.5724 1.5788
ช่วงประจำปี 1.5685 1.6689
สัปดาห์ 0.4%
เดือน -0.14%
ปี -2.93%