ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (EUR/AUD) EUR/AUD

1.7419 -0.0289 -1.63%
ข้อมูล
การเปิด 1.7708
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.7409 1.7759
ช่วงรายสัปดาห์ 1.7409 1.8029
ช่วงประจำปี 1.5974 1.9803
สัปดาห์ -3.38%
เดือน -3.03%
ปี 9.01%