Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.6606 1.6686 ngày 0.17%
phạm vi hàng tuần 1.6462 1.6686 tuần 0.39%
phạm vi hàng tháng 1.6308 1.6828 tháng 1.94%
phạm vi hàng năm 1.5974 1.9803 năm 4.38%
1.668 0.0028 0.17%

Forex biến động

  Đăng nhập