Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5396 1.5501 ngày 0.12%
phạm vi hàng tuần 1.5396 1.5595 tuần -0.72%
phạm vi hàng tháng 1.5396 1.6104 tháng -3.3%
phạm vi hàng năm 1.5253 1.6437 năm -2.5%
1.5483 0.0018 0.12%

Forex biến động

  Đăng nhập