Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

1.767 0.0016 0.09%
Thông tin
khai mạc 1.7653
phạm vi hàng ngày 1.7551 1.7706
phạm vi hàng tuần 1.7551 1.8029
phạm vi hàng năm 1.5974 1.9803
tuần -1.99%
tháng -1.64%
năm 10.58%