Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

1,5861 0,0042 0,26%
Thông tin
khai mạc 1,5808
phạm vi hàng ngày 1,5804 1,5873
phạm vi hàng tuần 1,5804 1,5873
phạm vi hàng năm 1,5722 1,6689
tuần 0,26%
tháng 0,75%
năm -2,46%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới