Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.6386 1.6443 ngày -0.12%
phạm vi hàng tuần 1.6386 1.6559 tuần -0.53%
phạm vi hàng tháng 1.6386 1.6559 tháng -0.53%
phạm vi hàng năm 1.5974 1.9803 năm 2.65%
1.6402 -0.002 -0.12%
  Đăng nhập