Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5672 1.577 ngày 0.13%
phạm vi hàng tuần 1.5672 1.577 tuần 0.34%
phạm vi hàng tháng 1.5594 1.603 tháng -0.9%
phạm vi hàng năm 1.5594 1.603 năm -0.9%
1.5737 0.002 0.13%

Forex biến động

  Đăng nhập