Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.6269 1.6379 ngày 0.23%
phạm vi hàng tuần 1.6269 1.6379 tuần 0.23%
phạm vi hàng tháng 1.6269 1.6528 tháng -0.86%
phạm vi hàng năm 1.5257 1.7066 năm 4.1%
1.6345 0.0038 0.23%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập