Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5619 1.5651 ngày 0.09%
phạm vi hàng tuần 1.5592 1.5652 tuần 0.08%
phạm vi hàng tháng 1.5404 1.5662 tháng 1.22%
phạm vi hàng năm 1.5253 1.603 năm -1.56%
1.5631 0.0014 0.09%

Forex biến động

  Đăng nhập