Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5986 1.6087 ngày 0.4%
phạm vi hàng tuần 1.5975 1.6087 tuần 0.42%
phạm vi hàng tháng 1.5617 1.6131 tháng 1.5%
phạm vi hàng năm 1.5253 1.6131 năm 1.08%
1.6051 0.0064 0.4%

Forex biến động

  Đăng nhập