Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5406 1.5605 ngày 1.15%
phạm vi hàng tuần 1.5268 1.5605 tuần 2.01%
phạm vi hàng tháng 1.5333 1.5605 tháng 1.24%
phạm vi hàng năm 1.5257 1.5751 năm -0.68%
1.5594 0.0177 1.15%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập