Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

1,5759 0,0026 0,17%
Thông tin
khai mạc 1,5733
phạm vi hàng ngày 1,572 1,5824
phạm vi hàng tuần 1,5674 1,588
phạm vi hàng năm 1,5156 1,6358
tuần -0,21%
tháng 1,75%
năm 2,49%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới