Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5173 1.5213 ngày 0.1%
phạm vi hàng tuần 1.5062 1.5318 tuần -0.04%
phạm vi hàng tháng 1.5173 1.5213 tháng 0.1%
phạm vi hàng năm 1.4321 1.6226 năm -2.84%
1.5205 0.0015 0.1%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập