ευρώ δολάριο Αυστραλίας (EUR/AUD) EUR/AUD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.6554 1.6666 ημέρα 0.24%
εβδομαδιαία σειρά 1.6554 1.6666 εβδομάδα 0.24%
μηνιαίο εύρος 1.6308 1.6828 μήνας 1.55%
ετήσιο εύρος 1.5974 1.9803 έτος 3.99%
1.6617 0.004 0.24%
  Σύνδεση