ευρώ δολάριο Αυστραλίας (EUR/AUD) EUR/AUD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.5406 1.5605 ημέρα 1.15%
εβδομαδιαία σειρά 1.5406 1.5605 εβδομάδα 1.15%
μηνιαίο εύρος 1.5333 1.5605 μήνας 1.25%
ετήσιο εύρος 1.5257 1.5751 έτος -0.68%
1.5595 0.0177 1.15%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση