ευρώ δολάριο Αυστραλίας (EUR/AUD) EUR/AUD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.4399 1.4545 ημέρα 0.42%
εβδομαδιαία σειρά 1.4399 1.4545 εβδομάδα 0.42%
μηνιαίο εύρος 1.4395 1.4807 μήνας -1.13%
ετήσιο εύρος 1.4321 1.6226 έτος -7.56%
1.4466 0.0061 0.42%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση