ยูโร ฟรังก์สวิส (EUR/CHF) EUR/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.0702 1.073 วัน 0.02%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.0702 1.073 สัปดาห์ 0.02%
ช่วงรายเดือน 1.0689 1.0806 เดือน -0.65%
ช่วงประจำปี 1.0505 1.0916 ปี -1.18%
1.0726 0.0002 0.02%
  เข้าสู่ระบบ