ยูโร ฟรังก์สวิส (EUR/CHF) EUR/CHF

1.0953 -0.001 -0.09%
ข้อมูล
การเปิด 1.0963
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.0943 1.0981
ช่วงรายสัปดาห์ 1.0922 1.1027
ช่วงประจำปี 1.0811 1.1477
สัปดาห์ -0.59%
เดือน -0.59%
ปี -2.7%