ยูโร ฟรังก์สวิส (EUR/CHF) EUR/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.0607 1.064 วัน 0.2%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.0607 1.064 สัปดาห์ 0.2%
ช่วงรายเดือน 1.0607 1.0666 เดือน -0.05%
ช่วงประจำปี 1.0505 1.0916 ปี -2.01%
1.0636 0.0021 0.2%
  เข้าสู่ระบบ