Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1.0708 -0.0011 -0.1%
Thông tin
khai mạc 1.0719
phạm vi hàng ngày 1.0701 1.0723
phạm vi hàng tuần 1.0701 1.0788
phạm vi hàng năm 1.0701 1.0878
tuần -0.24%
tháng -1.34%
năm -1.34%