Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9704 0.9747 ngày -0.36%
phạm vi hàng tuần 0.9704 0.9793 tuần -0.86%
phạm vi hàng tháng 0.9704 0.9802 tháng -0.24%
phạm vi hàng năm 0.97 1.0612 năm -6.44%
0.9706 -0.0035 -0.36%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập