Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1.1744 -0.0069 -0.58%
Thông tin
khai mạc 1.1812
phạm vi hàng ngày 1.173 1.1818
phạm vi hàng tuần 1.173 1.1818
phạm vi hàng năm 1.1447 1.2006
tuần -0.58%
tháng -1.89%
năm 0.44%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới