Euro Franc Thụy Sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1.1029 -0.0035 -0.31%
Thông tin
khai mạc 1.1064
phạm vi hàng ngày 1.1023 1.1089
phạm vi hàng tuần 1.0988 1.1089
phạm vi hàng năm 1.0632 1.1089
tuần -0.19%
tháng 0.73%
năm 2.89%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày