Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0825 1.0865 ngày -0.06%
phạm vi hàng tuần 1.0825 1.0865 tuần -0.06%
phạm vi hàng tháng 1.0811 1.0938 tháng 0.15%
phạm vi hàng năm 1.0696 1.1152 năm 0.17%
1.0828 -0.0007 -0.06%

Forex biến động

  Đăng nhập