Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0754 1.0814 ngày -0.48%
phạm vi hàng tuần 1.074 1.0838 tuần -0.06%
phạm vi hàng tháng 1.074 1.0838 tháng -0.06%
phạm vi hàng năm 1.0505 1.0916 năm -0.91%
1.0755 -0.0052 -0.48%
  Đăng nhập