Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.1001 1.1039 ngày -0.11%
phạm vi hàng tuần 1.0975 1.1064 tuần 0.21%
phạm vi hàng tháng 1.0975 1.1118 tháng -0.42%
phạm vi hàng năm 1.0739 1.1152 năm 1.98%
1.1024 -0.0012 -0.11%

Forex biến động

  Đăng nhập