Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9556 0.9605 ngày 0.19%
phạm vi hàng tuần 0.9512 0.9605 tuần 0.42%
phạm vi hàng tháng 0.9556 0.9605 tháng 0.19%
phạm vi hàng năm 0.9271 0.9605 năm 3.09%
0.9576 0.0019 0.19%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập