Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0702 1.073 ngày 0.02%
phạm vi hàng tuần 1.0702 1.073 tuần 0.02%
phạm vi hàng tháng 1.0689 1.0806 tháng -0.65%
phạm vi hàng năm 1.0505 1.0916 năm -1.18%
1.0726 0.0002 0.02%
  Đăng nhập