Euro Franc Thụy Sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1.1574 -0.0008 -0.06%
Thông tin
khai mạc 1.1579
phạm vi hàng ngày 1.1566 1.1591
phạm vi hàng tuần 1.1566 1.1591
phạm vi hàng năm 1.0632 1.1624
tuần -0.06%
tháng 1.28%
năm 7.97%