Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0359 1.0381 ngày -0.07%
phạm vi hàng tuần 1.03 1.0399 tuần 0.22%
phạm vi hàng tháng 1.03 1.0512 tháng -0.06%
phạm vi hàng năm 1.03 1.0512 năm -0.06%
1.0368 -0.0008 -0.07%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

  Đăng nhập