Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9987 0.9994 ngày -0.02%
phạm vi hàng tuần 0.9944 1.0061 tuần -0.21%
phạm vi hàng tháng 0.9952 1.0009 tháng 0.36%
phạm vi hàng năm 0.9834 1.0097 năm 0.91%
0.9989 -0.0002 -0.02%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập