Euro Franc Thụy sĩ (EUR/CHF) EUR/CHF

1.0566 0.0001 0.01%
Thông tin
khai mạc 1.0564
phạm vi hàng ngày 1.0557 1.0594
phạm vi hàng tuần 1.055 1.0594
phạm vi hàng năm 1.0525 1.0878
tuần 0.04%
tháng -0.35%
năm -2.65%