ευρώ φράγκο Ελβετίας (EUR/CHF) EUR/CHF

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.0821 1.0865 ημέρα -0.2%
εβδομαδιαία σειρά 1.0821 1.0865 εβδομάδα -0.2%
μηνιαίο εύρος 1.0811 1.0938 μήνας 0.22%
ετήσιο εύρος 1.0696 1.1152 έτος 0.23%
1.0835 -0.0022 -0.2%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση