ευρώ φράγκο Ελβετίας (EUR/CHF) EUR/CHF

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.0375 1.0391 ημέρα -0.08%
εβδομαδιαία σειρά 1.0375 1.0445 εβδομάδα -0.49%
μηνιαίο εύρος 1.0335 1.0512 μήνας 0.08%
ετήσιο εύρος 1.0335 1.0512 έτος 0.08%
1.0382 -0.0008 -0.08%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση