ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) (EUR/GBP) EUR/GBP

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.9001 0.9051 วัน 0.1%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.897 0.9053 สัปดาห์ 0.22%
ช่วงรายเดือน 0.897 0.9059 เดือน 0.55%
ช่วงประจำปี 0.8282 0.95 ปี 7.03%
0.905 0.0009 0.1%
  เข้าสู่ระบบ