ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) (EUR/GBP) EUR/GBP

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.8611 0.8616 วัน 0.01%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.8596 0.8668 สัปดาห์ -0.63%
ช่วงรายเดือน 0.8596 0.8668 เดือน -0.63%
ช่วงประจำปี 0.8539 0.9085 ปี -3.65%
0.8614 0.0001 0.01%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ