ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) (EUR/GBP) EUR/GBP

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.8731 0.884 วัน 0.9%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.8728 0.884 สัปดาห์ 0.64%
ช่วงรายเดือน 0.8719 0.8925 เดือน 0.24%
ช่วงประจำปี 0.8719 0.8979 ปี -0.46%
0.8811 0.0079 0.9%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ