ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) (EUR/GBP) EUR/GBP

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.858 0.8585 วัน 0%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.8541 0.8613 สัปดาห์ 0.56%
ช่วงรายเดือน 0.8501 0.8614 เดือน -0.05%
ช่วงประจำปี 0.845 0.9085 ปี -4%
0.8583 0 0%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ