ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) (EUR/GBP) EUR/GBP

0.834 0.004 0.48%
ข้อมูล
การเปิด 0.83
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.8277 0.8388
ช่วงรายสัปดาห์ 0.8277 0.8509
ช่วงประจำปี 0.8277 0.9324
สัปดาห์ -0.93%
เดือน -2.09%
ปี -7.19%