ευρώ λίρα στερλίνα Βρετανίας (EUR/GBP) EUR/GBP

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.866 0.8699 ημέρα 0.3%
εβδομαδιαία σειρά 0.8599 0.8699 εβδομάδα 1.06%
μηνιαίο εύρος 0.8524 0.8699 μήνας 1.65%
ετήσιο εύρος 0.8493 0.8979 έτος -1.75%
0.8698 0.0026 0.3%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση