ευρώ λίρα στερλίνα Βρετανίας (EUR/GBP) EUR/GBP

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.9021 0.9107 ημέρα 0.69%
εβδομαδιαία σειρά 0.9021 0.9107 εβδομάδα 0.69%
μηνιαίο εύρος 0.9007 0.9163 μήνας 0.21%
ετήσιο εύρος 0.8282 0.95 έτος 7.58%
0.9096 0.0062 0.69%
  Σύνδεση