Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8549 0.8567 ngày -0.06%
phạm vi hàng tuần 0.8537 0.8567 tuần 0.11%
phạm vi hàng tháng 0.8498 0.8578 tháng 0.33%
phạm vi hàng năm 0.8498 0.8683 năm -1.41%
0.8549 -0.0005 -0.06%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập