Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

0,8762 -0,0063 -0,71%
Thông tin
khai mạc 0,8825
phạm vi hàng ngày 0,8753 0,8828
phạm vi hàng tuần 0,8744 0,884
phạm vi hàng năm 0,8618 0,9075
tuần 0,18%
tháng 0,33%
năm -2,5%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới