Euro Bảng Anh (EUR/GBP) EUR/GBP

0,8994 0,0011 0,12%
Thông tin
khai mạc 0,8984
phạm vi hàng ngày 0,8974 0,9004
phạm vi hàng tuần 0,8974 0,9004
phạm vi hàng năm 0,8621 0,9099
tuần 0,12%
tháng 1,32%
năm 1,23%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới