ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (GBP/NZD) GBP/NZD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.9638 1.9793 วัน 0.62%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.9638 1.9793 สัปดาห์ 0.62%
ช่วงรายเดือน 1.9601 1.9856 เดือน 0.21%
ช่วงประจำปี 1.9004 2.1904 ปี 0.36%
1.978 0.0121 0.62%
  เข้าสู่ระบบ