Bảng Anh Đô la New Zealand (GBP/NZD) GBP/NZD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.9198 1.9248 ngày 0.16%
phạm vi hàng tuần 1.9191 1.9483 tuần -0.27%
phạm vi hàng tháng 1.9191 1.9483 tháng -0.27%
phạm vi hàng năm 1.8628 1.9824 năm 1.12%
1.9245 0.0031 0.16%

Forex biến động

  Đăng nhập