ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3206 1.3272 วัน 0.34%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3192 1.3395 สัปดาห์ -0.87%
ช่วงรายเดือน 1.3192 1.3451 เดือน -1.07%
ช่วงประจำปี 1.2957 1.4669 ปี 2.13%
1.3268 0.0046 0.34%
  เข้าสู่ระบบ