ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2676 1.2696 วัน 0%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2575 1.2713 สัปดาห์ -0.46%
ช่วงรายเดือน 1.2575 1.2713 เดือน -0.46%
ช่วงประจำปี 1.2468 1.2882 ปี -0.43%
1.268 0 0%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ