ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

1.3392 0.0016 0.12%
ข้อมูล
การเปิด 1.3377
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3366 1.3393
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3275 1.3403
ช่วงประจำปี 1.3069 1.3663
สัปดาห์ 0.5%
เดือน 0.32%
ปี -1.81%