ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2761 1.2796 วัน -0.18%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2698 1.2896 สัปดาห์ -0.04%
ช่วงรายเดือน 1.2493 1.2896 เดือน 1.16%
ช่วงประจำปี 1.2007 1.2949 ปี 0.23%
1.2763 -0.0024 -0.18%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ