ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3644 1.3738 วัน 0.28%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3644 1.3747 สัปดาห์ -0.17%
ช่วงรายเดือน 1.3555 1.3862 เดือน 0.48%
ช่วงประจำปี 1.3262 1.3862 ปี 1.23%
1.3712 0.0039 0.28%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ