ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

1.3251 -0.002 -0.15%
ข้อมูล
การเปิด 1.3271
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.324 1.3271
ช่วงรายสัปดาห์ 1.324 1.3432
ช่วงประจำปี 1.3069 1.3663
สัปดาห์ -1.21%
เดือน -1.97%
ปี -2.85%