ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

1.4018 0.0002 0.01%
ข้อมูล
การเปิด 1.4017
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3991 1.4082
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3945 1.426
ช่วงประจำปี 1.2957 1.4669
สัปดาห์ -1.31%
เดือน -0.42%
ปี 7.91%