ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.245 1.2525 วัน -0.02%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.245 1.2564 สัปดาห์ -0.45%
ช่วงรายเดือน 1.245 1.2814 เดือน -1.16%
ช่วงประจำปี 1.245 1.2814 ปี -1.16%
1.2495 -0.0003 -0.02%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ