ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2828 1.2933 วัน 0.48%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2773 1.2934 สัปดาห์ 1.05%
ช่วงรายเดือน 1.2728 1.2985 เดือน 0.87%
ช่วงประจำปี 1.2403 1.3224 ปี 2.1%
1.2908 0.0061 0.48%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ