ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2972 1.3025 วัน -0.24%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2972 1.3025 สัปดาห์ -0.24%
ช่วงรายเดือน 1.2929 1.3371 เดือน -2.48%
ช่วงประจำปี 1.2929 1.4669 ปี 0%
1.2991 -0.0031 -0.24%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ