ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

1.3167 0.0012 0.09%
ข้อมูล
การเปิด 1.3154
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3152 1.3205
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3151 1.3265
ช่วงประจำปี 1.3016 1.3663
สัปดาห์ -0.65%
เดือน -0.84%
ปี -3.46%