สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

1.3322 0 0%
ข้อมูล
การเปิด 1.3321
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3284 1.3388
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3284 1.3388
ช่วงประจำปี 1.3019 1.3461
สัปดาห์ 0%
เดือน -0.9%
ปี -0.9%