ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

1.3289 0 0%
ข้อมูล
การเปิด 1.3289
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3285 1.3315
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3251 1.3346
ช่วงประจำปี 1.3016 1.3663
สัปดาห์ 0.18%
เดือน 0.71%
ปี -2.57%