ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.3485 1.3539 วัน 0.19%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.3485 1.3539 สัปดาห์ 0.14%
ช่วงรายเดือน 1.3366 1.3586 เดือน 0.71%
ช่วงประจำปี 1.3229 1.3586 ปี 2.08%
1.3528 0.0026 0.19%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ