ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) USD/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2104 1.213 วัน -0.02%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2046 1.2138 สัปดาห์ -0.11%
ช่วงรายเดือน 1.2046 1.2352 เดือน -1.41%
ช่วงประจำปี 1.2046 1.2882 ปี -4.83%
1.2119 -0.0002 -0.02%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ