Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2499 1.2538 ngày 0.14%
phạm vi hàng tuần 1.245 1.2564 tuần -0.27%
phạm vi hàng tháng 1.245 1.2814 tháng -0.98%
phạm vi hàng năm 1.245 1.2814 năm -0.98%
1.2518 0.0017 0.14%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

  Đăng nhập