Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3487 1.3562 ngày 0.31%
phạm vi hàng tuần 1.3487 1.3562 tuần 0.31%
phạm vi hàng tháng 1.3487 1.3562 tháng -0.14%
phạm vi hàng năm 1.3093 1.3899 năm -0.05%
1.3539 0.0042 0.31%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập