Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.311 1.3161 ngày -0.09%
phạm vi hàng tuần 1.311 1.3161 tuần -0.09%
phạm vi hàng tháng 1.3081 1.3341 tháng -1.38%
phạm vi hàng năm 1.2957 1.4669 năm 1.03%
1.3124 -0.0012 -0.09%
  Đăng nhập