Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

1,3289 0 0%
Thông tin
khai mạc 1,3289
phạm vi hàng ngày 1,3285 1,3315
phạm vi hàng tuần 1,3251 1,3346
phạm vi hàng năm 1,3016 1,3663
tuần 0,18%
tháng 0,7%
năm -2,57%