Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3317 1.3426 ngày 0.63%
phạm vi hàng tuần 1.3317 1.3426 tuần 0.63%
phạm vi hàng tháng 1.3262 1.3426 tháng 0.71%
phạm vi hàng năm 1.3262 1.3685 năm -1.06%
1.3402 0.0085 0.63%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập