Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

1,3392 0,0016 0,12%
Thông tin
khai mạc 1,3377
phạm vi hàng ngày 1,3366 1,3393
phạm vi hàng tuần 1,3275 1,3403
phạm vi hàng năm 1,3069 1,3663
tuần 0,5%
tháng 0,32%
năm -1,81%