Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

1.4022 0.0005 0.04%
Thông tin
khai mạc 1.4017
phạm vi hàng ngày 1.3991 1.4082
phạm vi hàng tuần 1.3945 1.426
phạm vi hàng năm 1.2957 1.4669
tuần -1.28%
tháng -0.4%
năm 7.94%