Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.261 1.2673 ngày -0.16%
phạm vi hàng tuần 1.261 1.2673 tuần -0.16%
phạm vi hàng tháng 1.2493 1.2896 tháng 0.12%
phạm vi hàng năm 1.2007 1.2949 năm -0.8%
1.2632 -0.0021 -0.16%

Forex biến động

  Đăng nhập