Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2501 1.2575 ngày -0.17%
phạm vi hàng tuần 1.2501 1.2626 tuần -0.1%
phạm vi hàng tháng 1.2501 1.2634 tháng -0.39%
phạm vi hàng năm 1.2365 1.2882 năm -1.71%
1.2516 -0.0021 -0.17%

Forex biến động

  Đăng nhập