Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

1,3253 -0,0018 -0,13%
Thông tin
khai mạc 1,3271
phạm vi hàng ngày 1,324 1,3271
phạm vi hàng tuần 1,324 1,3432
phạm vi hàng năm 1,3069 1,3663
tuần -1,2%
tháng -1,95%
năm -2,83%