Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2636 1.2765 ngày 0.66%
phạm vi hàng tuần 1.2636 1.2765 tuần 0.66%
phạm vi hàng tháng 1.2625 1.2836 tháng -0.02%
phạm vi hàng năm 1.2625 1.2836 năm -0.02%
1.2731 0.0084 0.66%

Forex biến động

  Đăng nhập