Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2773 1.2934 ngày 0.98%
phạm vi hàng tuần 1.2773 1.2934 tuần 0.98%
phạm vi hàng tháng 1.2728 1.2985 tháng 0.8%
phạm vi hàng năm 1.2403 1.3224 năm 2.04%
1.29 0.0126 0.98%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập