Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

1.3167 0.0012 0.09%
Thông tin
khai mạc 1.3154
phạm vi hàng ngày 1.3152 1.3205
phạm vi hàng tuần 1.3151 1.3265
phạm vi hàng năm 1.3016 1.3663
tuần -0.65%
tháng -0.84%
năm -3.46%