Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3334 1.3395 ngày -0.2%
phạm vi hàng tuần 1.3334 1.3395 tuần -0.2%
phạm vi hàng tháng 1.3234 1.3451 tháng -0.4%
phạm vi hàng năm 1.2957 1.4669 năm 2.82%
1.3357 -0.0026 -0.2%
  Đăng nhập