Đô la Mỹ Đô la Canada (USD/CAD) USD/CAD

1,3246 -0,0052 -0,39%
Thông tin
khai mạc 1,3298
phạm vi hàng ngày 1,3245 1,3313
phạm vi hàng tuần 1,3196 1,334
phạm vi hàng năm 1,3069 1,3663
tuần -0,23%
tháng 0,91%
năm -2,89%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới