δολάριο ΗΠΑ δολάριο Καναδά (USD/CAD) USD/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.2751 1.2897 ημέρα -0.86%
εβδομαδιαία σειρά 1.2751 1.2951 εβδομάδα -1.25%
μηνιαίο εύρος 1.2751 1.2985 μήνας -0.17%
ετήσιο εύρος 1.2403 1.3224 έτος 1.06%
1.2776 -0.0111 -0.86%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση