δολάριο ΗΠΑ δολάριο Καναδά (USD/CAD) USD/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.2471 1.257 ημέρα 0.35%
εβδομαδιαία σειρά 1.2471 1.257 εβδομάδα 0.35%
μηνιαίο εύρος 1.2453 1.2814 μήνας -0.71%
ετήσιο εύρος 1.2453 1.2814 έτος -0.71%
1.2552 0.0043 0.35%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση