δολάριο ΗΠΑ δολάριο Καναδά (USD/CAD) USD/CAD

1.4202 0.0071 0.5%
Πληροφορίες
άνοιγμα 1.4131
το εύρος της ημερήσιας 1.4096 1.4225
εβδομαδιαία σειρά 1.4012 1.4349
ετήσιο εύρος 1.2957 1.4669
εβδομάδα 1.53%
μήνας 0.88%
έτος 9.33%