δολάριο ΗΠΑ δολάριο Καναδά (USD/CAD) USD/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.3485 1.3539 ημέρα 0.19%
εβδομαδιαία σειρά 1.3485 1.3539 εβδομάδα 0.13%
μηνιαίο εύρος 1.3366 1.3586 μήνας 0.71%
ετήσιο εύρος 1.3229 1.3586 έτος 2.07%
1.3527 0.0025 0.19%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση