δολάριο ΗΠΑ δολάριο Καναδά (USD/CAD) USD/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.2807 1.2882 ημέρα 0.31%
εβδομαδιαία σειρά 1.2686 1.2882 εβδομάδα 0.99%
μηνιαίο εύρος 1.2589 1.2882 μήνας 0.98%
ετήσιο εύρος 1.2589 1.2882 έτος 0.98%
1.2859 0.004 0.31%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση