δολάριο ΗΠΑ δολάριο Καναδά (USD/CAD) USD/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.2534 1.2626 ημέρα -0.17%
εβδομαδιαία σειρά 1.2529 1.2626 εβδομάδα 0.1%
μηνιαίο εύρος 1.2504 1.2634 μήνας -0.18%
ετήσιο εύρος 1.2365 1.2882 έτος -1.51%
1.2542 -0.0021 -0.17%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση