пшеница WHEAT

5,33 -0,01 -0,14%
информация
отвор 5,32
дневна гама 5,3 5,33
седмичен интервал 5,19 5,43
годишен кръг 4,11 5,45
седмица 1,77%
месец 6,87%
година 8,42%