пшеница WHEAT

5.72 0.03 0.48%
информация
отвор 5.7
дневна гама 5.64 5.87
седмичен интервал 5.38 5.87
годишен кръг 4.93 5.92
седмица 5.8%
месец 8.77%
година 2.44%