пшеница WHEAT

7.51 0.07 0.98%
информация
отвор 7.43
дневна гама 7.41 7.52
седмичен интервал 7.38 7.59
годишен кръг 7.03 7.8
седмица 0.18%
месец -0.34%
година -3.34%
.
  Влизане