пшеница WHEAT

6.49 0 0.08%
информация
отвор 6.49
дневна гама 6.44 6.55
седмичен интервал 6.44 6.55
годишен кръг 5.9 6.88
седмица 0.08%
месец 5.49%
година 2.09%
  Влизане