Σιτάρι WHEAT

8.05 -0.05 -0.67%
Πληροφορίες
άνοιγμα 8.09
το εύρος της ημερήσιας 8 8.1
εβδομαδιαία σειρά 7.7 8.25
ετήσιο εύρος 7.28 8.25
εβδομάδα 4.22%
μήνας 5.7%
έτος 5.7%
  Σύνδεση