ข้าวสาลี WHEAT

5 0.04 0.91%
ข้อมูล
การเปิด 4.94
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.93 5.07
ช่วงรายสัปดาห์ 4.87 5.07
ช่วงประจำปี 4.67 5.92
สัปดาห์ 1.13%
เดือน -5.4%
ปี -10.53%
  เข้าสู่ระบบ