ข้าวสาลี WHEAT

7.41 -0.2 -2.66%
ข้อมูล
การเปิด 7.62
ช่วงชีวิตประจำวัน 7.36 7.62
ช่วงรายสัปดาห์ 7.36 7.78
ช่วงประจำปี 7.25 13.45
สัปดาห์ -3.94%
เดือน -4.27%
ปี -2.78%
.
  เข้าสู่ระบบ