ข้าวสาลี WHEAT

6.46 -0.03 -0.49%
ข้อมูล
การเปิด 6.48
ช่วงชีวิตประจำวัน 6.43 6.57
ช่วงรายสัปดาห์ 6.4 6.63
ช่วงประจำปี 6.22 6.88
สัปดาห์ -1.12%
เดือน -1.12%
ปี 1.59%
  เข้าสู่ระบบ