ข้าวสาลี WHEAT

5.71 0.03 0.55%
ข้อมูล
การเปิด 5.66
ช่วงชีวิตประจำวัน 5.59 5.79
ช่วงรายสัปดาห์ 5.59 5.79
ช่วงประจำปี 5.24 7.92
สัปดาห์ 0.55%
เดือน 0.55%
ปี -26.47%
.
  เข้าสู่ระบบ