ข้าวสาลี WHEAT

5.98 0.11 1.89%
ข้อมูล
การเปิด 5.93
ช่วงชีวิตประจำวัน 5.9 5.99
ช่วงรายสัปดาห์ 5.9 5.99
ช่วงประจำปี 4.67 6.33
สัปดาห์ 1.89%
เดือน 0.62%
ปี 7.13%
  เข้าสู่ระบบ