ข้าวสาลี WHEAT

6.55 0.05 0.77%
ข้อมูล
การเปิด 6.51
ช่วงชีวิตประจำวัน 6.51 6.66
ช่วงรายสัปดาห์ 6.43 6.7
ช่วงประจำปี 5.9 7.63
สัปดาห์ -0.56%
เดือน -0.94%
ปี 3%
  เข้าสู่ระบบ