ข้าวสาลี WHEAT

5.5 -0.01 -0.15%
ข้อมูล
การเปิด 5.5
ช่วงชีวิตประจำวัน 5.46 5.54
ช่วงรายสัปดาห์ 5.46 5.62
ช่วงประจำปี 4.93 5.92
สัปดาห์ -0.34%
เดือน -3.35%
ปี -1.6%