ข้าวสาลี WHEAT

4.62 0 0.11%
ข้อมูล
การเปิด 4.61
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.6 4.63
ช่วงรายสัปดาห์ 4.55 4.69
ช่วงประจำปี 4.11 5.51
สัปดาห์ -1.41%
เดือน -4.51%
ปี -6%