ข้าวสาลี WHEAT

4.08 0.04 1.11%
ข้อมูล
การเปิด 4.04
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.03 4.1
ช่วงรายสัปดาห์ 3.94 4.1
ช่วงประจำปี 3.87 4.56
สัปดาห์ 2.13%
เดือน -1.66%
ปี 4.94%

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน