ข้าวสาลี WHEAT

4.14 0.05 1.3%
ข้อมูล
การเปิด 4.09
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.07 4.14
ช่วงรายสัปดาห์ 4.07 4.22
ช่วงประจำปี 3.87 4.22
สัปดาห์ 0.93%
เดือน 6.4%
ปี 6.4%