ข้าวสาลี WHEAT

7.08 -0.06 -0.77%
ข้อมูล
การเปิด 7.12
ช่วงชีวิตประจำวัน 7.07 7.13
ช่วงรายสัปดาห์ 7.07 7.19
ช่วงประจำปี 5.9 7.71
สัปดาห์ -0.78%
เดือน -0.55%
ปี 11.36%
  เข้าสู่ระบบ