ข้าวสาลี WHEAT

11.64 -0.23 -1.9%
ข้อมูล
การเปิด 11.9
ช่วงชีวิตประจำวัน 11.58 12.02
ช่วงรายสัปดาห์ 11.58 12.02
ช่วงประจำปี 7.28 13.45
สัปดาห์ 0.11%
เดือน 11.25%
ปี 52.76%
.
  เข้าสู่ระบบ