ข้าวสาลี WHEAT

5.32 0.01 0.28%
ข้อมูล
การเปิด 5.32
ช่วงชีวิตประจำวัน 5.25 5.35
ช่วงรายสัปดาห์ 5.15 5.35
ช่วงประจำปี 4.11 5.51
สัปดาห์ 1.68%
เดือน -1.74%
ปี 8.2%