ข้าวสาลี WHEAT

5.16 -0.02 -0.39%
ข้อมูล
การเปิด 5.16
ช่วงชีวิตประจำวัน 5.12 5.17
ช่วงรายสัปดาห์ 5.11 5.45
ช่วงประจำปี 4.11 5.45
สัปดาห์ -3.61%
เดือน 3.49%
ปี 4.99%