ข้าวสาลี WHEAT

4.42 -0.02 -0.56%
ข้อมูล
การเปิด 4.45
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.36 4.45
ช่วงรายสัปดาห์ 4.36 4.6
ช่วงประจำปี 4.2 5.25
สัปดาห์ -4.06%
เดือน -2.56%
ปี -10.08%