Lúa mì WHEAT

4,99 -0,03 -0,6%
Thông tin
khai mạc 5,03
phạm vi hàng ngày 4,95 5,04
phạm vi hàng tuần 4,95 5,19
phạm vi hàng năm 4,9 5,25
tuần -2,52%
tháng -1,93%
năm 1,61%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới