Lúa mì WHEAT

7.56 -0.15 -1.98%
Thông tin
khai mạc 7.72
phạm vi hàng ngày 7.53 7.74
phạm vi hàng tuần 7.53 7.74
phạm vi hàng năm 7.25 13.45
tuần -1.98%
tháng -13.21%
năm -0.79%
.
  Đăng nhập