Lúa mì WHEAT

6.45 -0.01 -0.19%
Thông tin
khai mạc 6.46
phạm vi hàng ngày 6.44 6.47
phạm vi hàng tuần 6.4 6.63
phạm vi hàng năm 6.22 6.88
tuần -1.31%
tháng -1.31%
năm 1.39%
  Đăng nhập