Lúa mì WHEAT

11.62 -0.32 -2.66%
Thông tin
khai mạc 11.97
phạm vi hàng ngày 11.61 11.98
phạm vi hàng tuần 11.61 11.98
phạm vi hàng năm 7.28 13.45
tuần -2.66%
tháng 11.13%
năm 52.59%
.
  Đăng nhập