συνάλλαγμα της Ανδόρας : πεσέτα Ανδόρας ADP

Ανδόρα

Στις/Την 28 Φεβ 2002, την πεσέτα ανδόρας (ADP) αντικαταστάθηκε από τη/το την πεσέτα ισπανίας (ESP). Στις/Την 31 Δεκ 2001, το φράγκο γαλλίας (FRF) αντικαταστάθηκε από τη/το την πεσέτα ανδόρας (ADP). Στις/Την 17 Φεβ 2002, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το το φράγκο γαλλίας (FRF). Ο κωδικός του της πεσέτα Ανδόρας είναι ADP. Χρησιμοποιούμε ADP ως σύμβολο του της πεσέτα Ανδόρας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της πεσέτα Ανδόρας , συνάλλαγμα της Ανδόρας

.