Εξέλιξη πεσέτες Ανδόρας / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

ADP

Εξέλιξη XAF / ADP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πεσέτες Ανδόρας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 πεσέτες Ανδόρας = 395.5501 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πεσέτες Ανδόρας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 πεσέτες Ανδόρας = 393.3859 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής