Μετατροπέας ντραμ Αρμενίας (AMD) λίρα στερλίνα Βρετανίας (GBP)

AMD
£
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του AMD/GBP παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ντραμ Αρμενίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 ντραμ Αρμενίας = 144.2863444 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ντραμ Αρμενίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 ντραμ Αρμενίας = 144.2863444 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Ιστορικά ντραμ Αρμενίας / λίρα στερλίνα Βρετανίας

Ιστορία των ημερήσιων τιμών AMD /GBP από Sunday, 11 November 2001.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 ντραμ Αρμενίας = 0.0023936154273946 λίρα στερλίνα Βρετανίας

το ελάχιστο για

  • 1 ντραμ Αρμενίας = 0.00095592590022093 λίρα στερλίνα Βρετανίας
Date AMD/GBP
0.0016191
0.0016086
0.0016167
0.0016311
0.0016328
0.0016262
0.0016262
0.0016005
0.0016090
0.0016017
0.0016260
0.0016359
0.0016176
0.0016176
0.0016552
0.0017092
0.0017075
0.0017595
0.0017463
0.0017419
0.0017419
0.0017687
0.0017576
0.0016865
0.0016723
0.0016494
0.0016667
0.0016667
0.0016443
0.0016039
0.0016035
0.0015967
0.0015932
0.0015989
0.0015989
0.0016100
0.0016211
0.0016286
0.0016373
0.0016356
0.0016304
0.0016304
0.0016225
0.0016212
0.0016075
0.0016178
0.0016142
0.0016131
0.0016131
0.0016228
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 000 AMD GBP 1 000 ντραμ Αρμενίας AMD = 1.62 λίρα στερλίνα Βρετανίας GBP
2 000 AMD GBP 2 000 ντραμ Αρμενίας AMD = 3.23 λίρες στερλίνες Βρετανίας GBP
15 000 AMD GBP 15 000 ντραμ Αρμενίας AMD = 24.24 λίρες στερλίνες Βρετανίας GBP
50 000 AMD GBP 50 000 ντραμ Αρμενίας AMD = 80.80 λίρες στερλίνες Βρετανίας GBP

πίνακα μετατροπής

ντραμ Αρμενίας (AMD)/λίρα στερλίνα Βρετανίας (GBP)
1 000 ντραμ Αρμενίας = 1.62 λίρα στερλίνα Βρετανίας
2 000 ντραμ Αρμενίας = 3.23 λίρες στερλίνες Βρετανίας
3 000 ντραμ Αρμενίας = 4.85 λίρες στερλίνες Βρετανίας
4 000 ντραμ Αρμενίας = 6.46 λίρες στερλίνες Βρετανίας
5 000 ντραμ Αρμενίας = 8.08 λίρες στερλίνες Βρετανίας
6 000 ντραμ Αρμενίας = 9.70 λίρες στερλίνες Βρετανίας
7 000 ντραμ Αρμενίας = 11.31 λίρες στερλίνες Βρετανίας
8 000 ντραμ Αρμενίας = 12.93 λίρες στερλίνες Βρετανίας
9 000 ντραμ Αρμενίας = 14.54 λίρες στερλίνες Βρετανίας
10 000 ντραμ Αρμενίας = 16.16 λίρες στερλίνες Βρετανίας
15 000 ντραμ Αρμενίας = 24.24 λίρες στερλίνες Βρετανίας
20 000 ντραμ Αρμενίας = 32.32 λίρες στερλίνες Βρετανίας
25 000 ντραμ Αρμενίας = 40.40 λίρες στερλίνες Βρετανίας
30 000 ντραμ Αρμενίας = 48.48 λίρες στερλίνες Βρετανίας
40 000 ντραμ Αρμενίας = 64.64 λίρες στερλίνες Βρετανίας
50 000 ντραμ Αρμενίας = 80.80 λίρες στερλίνες Βρετανίας
60 000 ντραμ Αρμενίας = 96.95 λίρες στερλίνες Βρετανίας
70 000 ντραμ Αρμενίας = 113.11 λίρες στερλίνες Βρετανίας
80 000 ντραμ Αρμενίας = 129.27 λίρες στερλίνες Βρετανίας
90 000 ντραμ Αρμενίας = 145.43 λίρες στερλίνες Βρετανίας
100 000 ντραμ Αρμενίας = 161.59 λίρες στερλίνες Βρετανίας
150 000 ντραμ Αρμενίας = 242.39 λίρες στερλίνες Βρετανίας
200 000 ντραμ Αρμενίας = 323.18 λίρες στερλίνες Βρετανίας
500 000 ντραμ Αρμενίας = 807.95 λίρες στερλίνες Βρετανίας
1 000 000 ντραμ Αρμενίας = 1 615.90 λίρα στερλίνα Βρετανίας

συνάλλαγμα του Ηνωμένου Βασιλείου

tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());