συνάλλαγμα της Γεωργίας : λάρι Γεωργίας ₾

Γεωργία

το λάρι Γεωργίας is the currency της Γεωργίας. Ο κωδικός του του λάρι Γεωργίας είναι GEL. Χρησιμοποιούμε ως σύμβολο του του λάρι Γεωργίας. το λάρι Γεωργίας διαιρείται σε 100 tetri. GEL ρυθμίζεται National Bank of Georgia.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του λάρι Γεωργίας , συνάλλαγμα της Γεωργίας

.