Εξέλιξη σελίνια Αυστρίας / λίρες στερλίνες Βρετανίας

ATS

Εξέλιξη GBP / ATS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 σελίνια Αυστρίας = 68.51217 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 σελίνια Αυστρίας = 50.90063 λίρες στερλίνες Βρετανίας