Sự phát triển của Đồng Schiling Áo / Bảng Anh

ATS

Sự phát triển của GBP / ATS

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 68.51217 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 50.90063 Bảng Anh