Εξέλιξη δολάρια Αυστραλίας / γρίβνα Ουκρανίας

AUD

Εξέλιξη UAH / AUD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε γρίβνα Ουκρανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Αυστραλίας = 2 348.4679 γρίβνα Ουκρανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε γρίβνα Ουκρανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Αυστραλίας = 279.9522 γρίβνα Ουκρανίας