Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / λίρες Συρίας

BDT

Εξέλιξη SYP / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε λίρες Συρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 τάκα Μπαγκλαντές = 2 943.4483 λίρες Συρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε λίρες Συρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 τάκα Μπαγκλαντές = 63.2275 λίρες Συρίας