Sự phát triển của Taka Bangladesh / Bảng Syria

BDT

Sự phát triển của SYP / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Bảng Syria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 2 943.4483 Bảng Syria

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Bảng Syria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 63.2275 Bảng Syria