Εξέλιξη Bitcoin / νέα Σολ Περού

BTC

Εξέλιξη PEN / BTC

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε Bitcoin σε νέα Σολ Περού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 Bitcoin = 26 916 052.0658 νέα Σολ Περού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε Bitcoin σε νέα Σολ Περού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 Bitcoin = 3 375.4610 νέα Σολ Περού