Μετατροπέας νγκούλτρουμ Μπουτάν (BTN) δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD)

Nu.
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του BTN/HKD παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νγκούλτρουμ Μπουτάν σε δολάρια Χονγκ Κονγκ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 101.01282 δολάρια Χονγκ Κονγκ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νγκούλτρουμ Μπουτάν σε δολάρια Χονγκ Κονγκ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 101.01282 δολάρια Χονγκ Κονγκ

Ιστορικά νγκούλτρουμ Μπουτάν / δολάριο Χονγκ Κονγκ

Ιστορία των ημερήσιων τιμών BTN /HKD από Wednesday, 31 May 2000.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 0.19944940343282 δολάριο Χονγκ Κονγκ

το ελάχιστο για

  • 1 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 0.1010128218683 δολάριο Χονγκ Κονγκ
Date BTN/HKD
0.10225
0.10168
0.10171
0.10250
0.10173
0.10227
0.10226
0.10226
0.10101
0.10286
0.10263
0.10259
0.10421
0.10313
0.10313
0.10280
0.10156
0.10177
0.10245
0.10372
0.10369
0.10369
0.10392
0.10461
0.10466
0.10488
0.10522
0.10539
0.10539
0.10507
0.10489
0.10473
0.10500
0.10543
0.10547
0.10547
0.10625
0.10620
0.10620
0.10762
0.10794
0.10796
0.10796
0.10895
0.10881
0.10844
0.10858
0.10818
0.10878
0.10878
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
10 BTN HKD 10 νγκούλτρουμ Μπουτάν BTN = 1.02 δολάριο Χονγκ Κονγκ HKD
20 BTN HKD 20 νγκούλτρουμ Μπουτάν BTN = 2.05 δολάρια Χονγκ Κονγκ HKD
150 BTN HKD 150 νγκούλτρουμ Μπουτάν BTN = 15.34 δολάρια Χονγκ Κονγκ HKD
500 BTN HKD 500 νγκούλτρουμ Μπουτάν BTN = 51.13 δολάρια Χονγκ Κονγκ HKD

πίνακα μετατροπής

νγκούλτρουμ Μπουτάν (BTN)/δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD)
10 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 1.02 δολάριο Χονγκ Κονγκ
20 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 2.05 δολάρια Χονγκ Κονγκ
30 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 3.07 δολάρια Χονγκ Κονγκ
40 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 4.09 δολάρια Χονγκ Κονγκ
50 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 5.11 δολάρια Χονγκ Κονγκ
60 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 6.14 δολάρια Χονγκ Κονγκ
70 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 7.16 δολάρια Χονγκ Κονγκ
80 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 8.18 δολάρια Χονγκ Κονγκ
90 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 9.20 δολάρια Χονγκ Κονγκ
100 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 10.23 δολάρια Χονγκ Κονγκ
150 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 15.34 δολάρια Χονγκ Κονγκ
200 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 20.45 δολάρια Χονγκ Κονγκ
250 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 25.57 δολάρια Χονγκ Κονγκ
300 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 30.68 δολάρια Χονγκ Κονγκ
400 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 40.90 δολάρια Χονγκ Κονγκ
500 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 51.13 δολάρια Χονγκ Κονγκ
600 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 61.36 δολάρια Χονγκ Κονγκ
700 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 71.58 δολάρια Χονγκ Κονγκ
800 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 81.81 δολάρια Χονγκ Κονγκ
900 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 92.03 δολάρια Χονγκ Κονγκ
1 000 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 102.26 δολάρια Χονγκ Κονγκ
1 500 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 153.39 δολάρια Χονγκ Κονγκ
2 000 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 204.52 δολάρια Χονγκ Κονγκ
5 000 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 511.30 δολάρια Χονγκ Κονγκ
10 000 νγκούλτρουμ Μπουτάν = 1 022.60 δολάριο Χονγκ Κονγκ
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());