Εξέλιξη δολάρια Καναδά / νάιρα Νιγηρίας

CAD

Εξέλιξη NGN / CAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Καναδά = 119 491.3416 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Καναδά = 9 178.8361 νάιρα Νιγηρίας