Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / δολάρια Καναδά

NGN

Εξέλιξη CAD / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δολάρια Καναδά ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 1 089.4627530 δολάρια Καναδά

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δολάρια Καναδά ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 83.6880720 δολάρια Καναδά