Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / κορόνες Ισλανδίας

CHF

Εξέλιξη ISK / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε κορόνες Ισλανδίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 21 127.8591 κορόνες Ισλανδίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε κορόνες Ισλανδίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 4 627.0817 κορόνες Ισλανδίας