Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / λίρες Τουρκίας

CHF

Εξέλιξη TRY / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 3 662.4431 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 99.6890 λίρες Τουρκίας