Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / DogeCoin

CHF

Εξέλιξη XDG / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε DogeCoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 796 115.2581 DogeCoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε DogeCoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 162.4114 DogeCoin