συνάλλαγμα της Κούβας : μετατρέψιμο πέσο Κούβας $

Κούβα

το μετατρέψιμο πέσο Κούβας is the currency της Κούβας. Ο κωδικός του του μετατρέψιμο πέσο Κούβας είναι CUC. Χρησιμοποιούμε $ ως σύμβολο του του μετατρέψιμο πέσο Κούβας. το μετατρέψιμο πέσο Κούβας διαιρείται σε 100 centavos. CUC ρυθμίζεται Central Bank of Cuba.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του μετατρέψιμο πέσο Κούβας , συνάλλαγμα της Κούβας

.