Εξέλιξη μετατρέψιμα πέσο Κούβας / μπολιβιάνο Βολιβίας

CUC

Εξέλιξη BOB / CUC

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε μετατρέψιμα πέσο Κούβας σε μπολιβιάνο Βολιβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 μετατρέψιμα πέσο Κούβας = 704.2554 μπολιβιάνο Βολιβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε μετατρέψιμα πέσο Κούβας σε μπολιβιάνο Βολιβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 μετατρέψιμα πέσο Κούβας = 671.2678 μπολιβιάνο Βολιβίας