Sự phát triển của Peso Cuba có thể chuyển đổi / Boliviano Bolivia

CUC

Sự phát triển của BOB / CUC

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Cuba có thể chuyển đổi sang Boliviano Bolivia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Peso Cuba có thể chuyển đổi = 704.2554 Boliviano Bolivia

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Cuba có thể chuyển đổi sang Boliviano Bolivia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Peso Cuba có thể chuyển đổi = 671.2678 Boliviano Bolivia