Εξέλιξη κορόνες Τσεχίας / δολάρια ΗΠΑ

CZK

Εξέλιξη USD / CZK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Τσεχίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Τσεχίας = 69.10771 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Τσεχίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Τσεχίας = 37.81647 δολάρια ΗΠΑ