Εξέλιξη πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας / φράγκα Ελβετίας

DOP

Εξέλιξη CHF / DOP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας σε φράγκα Ελβετίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας = 862.680521 φράγκα Ελβετίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας σε φράγκα Ελβετίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας = 150.787646 φράγκα Ελβετίας