Sự phát triển của Peso Dominica / Franc Thụy sĩ

DOP

Sự phát triển của CHF / DOP

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Dominica sang Franc Thụy sĩ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Peso Dominica = 862.680521 Franc Thụy sĩ

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Dominica sang Franc Thụy sĩ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Peso Dominica = 150.787646 Franc Thụy sĩ