Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / δηνάρια Ιράκ

DZD

Εξέλιξη IQD / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Αλγερίας = 4 528.4986 δηνάρια Ιράκ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Αλγερίας = 899.1350 δηνάρια Ιράκ