Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / δηνάρια Τυνησίας

DZD

Εξέλιξη TND / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 δηνάρια Αλγερίας = 258.501186 δηνάρια Τυνησίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 δηνάρια Αλγερίας = 155.943186 δηνάρια Τυνησίας