Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / δηνάρια Αλγερίας

TND

Εξέλιξη DZD / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Αλγερίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 6 412.5918 δηνάρια Αλγερίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Αλγερίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 3 868.4542 δηνάρια Αλγερίας