Εξέλιξη λίρες Αιγύπτου / δολάρια ΗΠΑ

EGP

Εξέλιξη USD / EGP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Αιγύπτου σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 λίρες Αιγύπτου = 218.67858 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Αιγύπτου σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 λίρες Αιγύπτου = 49.73327 δολάρια ΗΠΑ