Εξέλιξη ευρώ / σελίνια Αυστρίας

EUR

Εξέλιξη ATS / EUR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε σελίνια Αυστρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ευρώ = 1 376.0300 σελίνια Αυστρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε σελίνια Αυστρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ευρώ = 1 376.0300 σελίνια Αυστρίας