Εξέλιξη ευρώ / δηνάρια Ιορδανίας

EUR

Εξέλιξη JOD / EUR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε δηνάρια Ιορδανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ευρώ = 113.3430 δηνάρια Ιορδανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε δηνάρια Ιορδανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ευρώ = 68.0343 δηνάρια Ιορδανίας