Εξέλιξη δηνάρια Ιορδανίας / ευρώ

JOD

Εξέλιξη EUR / JOD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιορδανίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Ιορδανίας = 146.9847 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιορδανίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Ιορδανίας = 88.2278 ευρώ