Sự phát triển của euro / Naira Nigeria

EUR

Sự phát triển của NGN / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Naira Nigeria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 176 233.0000 Naira Nigeria

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Naira Nigeria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 14 767.0000 Naira Nigeria