Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / νάκφα Ερυθραίας

GBP

Εξέλιξη ERN / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε νάκφα Ερυθραίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 2 585.1369 νάκφα Ερυθραίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε νάκφα Ερυθραίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 1 608.9016 νάκφα Ερυθραίας